Chính sách bán hàng The Arena Cam Ranh

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC CĂN HỘ

vach_title

Có  3 phương án khai thác căn hộ The Arena Cam Ranh

♦ Ủy thác cho thuê: Ký gửi cho đơn vị quản lý vận hành, phân chia lợi nhuận. Kết quả kinh doanh được kiểm toán định kỳ bởi công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam E&Y

♦ Tự khai thác kinh doanh

♦ Sử dụng để ở và nghỉ dưỡng (Không hình thành đơn vị ở)

CHƯƠNG TRÌNH ỦY THÁC CHO THUÊ

vach_title

Ủy thác cho thuê The Arena Cam Ranh

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH

vach_title

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

vach_title

Tiến độ thanh toán thường The Arena Cam Ranh

Tiến độ thanh toán nhanh The Arena Cam ranh

CK 4% giá trị căn hộ (không bao gồm phí bảo trì) với KH lựa chọn tiến độ thanh toán thường và không tham gia chương trình vay ưu đãi nhận hỗ trợ lãi suất từ CĐT

LIÊN HỆ TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU ĐẦU TƯ DỰ ÁN