I/ ÁP DỤNG

1. Thời gian áp dụng: từ ngày 18/11/2019 cho đến khi có Chính sách mới thay thế.

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt mua và ký HĐBĐ/HĐMB Căn hộ tại dự án Sunshine Marina Nha Trang Bay.

II/ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1.1.Áp dụng với khách hàng thanh toán thông thường bằng vốn tự có:

Chính sách bán hàng Sunshine Marina Nha Trang 11

1.2.Áp dụng với khách hàng sử dụng vốn vay Ngân hàng

Chính sách bán hàng Sunshine Marina Nha Trang 12

(*) Lưu ý: Trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày nghỉ, ngày lễ/tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ/ tết.

2. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN NGÂN HÀNG:

2.1. Chương trình hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư.

Chủ đầu tư triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất (“HTLS”) cho KH tại Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định. Trong mọi trường hợp, Chương trình HTLS chỉ áp dụng đối với các KH đủ điều kiện vay vốn, hoàn tất các hồ sơ theo quy định của Ngân hàng và giải ngân trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐBĐ.

Chính sách bán hàng Sunshine Marina Nha Trang 13

(*)Áp dụng đối với KH là cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong Hợp đồng. KH là doanh nghiệp (“KHDN”) được CĐT hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng lãi suất và phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn lên tới 20 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp CĐT chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do CĐT chỉ định.

2.2. Chương trình trả lãi trên phần vốn tự có của khách hàng.

Tiền vốn tự có của Khách hàng khi dùng chương trình HTLS của Chủ đầu tư sẽ được Chủ đầu tư trả mức lãi suất tương đương 8%/năm kể từ thời điểm khách hàng đóng tiền đến thời điểm Chủ đầu tư ra thông báo về việc mời ký Hợp đồng mua bán.

3. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG VAY VÀ THANH TOÁN SỚM

KH thanh toán trước hạn từ 80% trở lên Tổng Giá trị Căn hộ (Đã bao gồm VAT) tại thời điểm ký HĐBĐ được hưởng lãi 10%/năm trên khoản tiền thanh toán sớm và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ (không bao gồm VAT)

4. CAM KẾT THU NHẬP TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ

Phương án 1:

Đối tượng khách hàng tham gia:

– Khách hàng thanh toán bằng vốn tự có

– Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chủ đầu tư chỉ định có khoản vay nhỏ hơn 20 năm.

– Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chủ đầu tư chỉ định có khoản vay 20 năm

Chính sách bán hàng Sunshine Marina Nha Trang 14

Phương án 2:

Đối tượng khách hàng tham gia:

– Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chủ đầu tư chỉ định có khoản vay 20 năm.

Chính sách bán hàng Sunshine Marina Nha Trang 15

(*)Đối với Khách hàng tham gia Chương trình cho thuê, từ năm thứ 11 trở đi Chủ đầu tư cam kết thu nhập tiền thuê theo doanh thu kinh doanh tại thời điểm đó nhưng không thấp hơn 35% Doanh thu Căn hộ và Khách hàng vẫn nhận được các Quyền lợi khác như khi tham gia Chương trình cho thuê.

5. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG NHẬN LỢI NHUẬN CAM KẾT TỪ CTCT TRONG VÒNG 2 NĂM ĐẦU

Đối tượng: Khách hàng đồng ý tham gia chương trình cho thuê và lựa chọn phương án 1: Nhận lợi nhuận cam kết 10% Giá trị căn hộ (không gồm VAT) trên năm trong vòng 10 năm nhưng không nhận lợi nhuận cam kết trong 02 năm đầu.

Chính sách: Thanh toán sớm tiền thuê tương đương 16% giá bán căn bán căn hộ (chưa bao gồm VAT và PBT, không trừ vào Giá trị căn hộ). Chi tiết như sau:

– Đối với Khách hàng không vay: CĐT sẽ chi trả tiền thuê tương đương 16% số tiền tại từng lần đóng tiền theo tiến độ thanh toán của Khách hàng

– Đối với Khách hàng vay vốn ngân hàng, CĐT sẽ chi trả tiền thuê hộ tại thời điểm khách hàng ký HĐMB và chi trả phần giá trị còn lại tại đợt đóng tiền tiếp theo trong tiến độ thanh toán của Khách hàng.

6. CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG ƯU ĐÃI

Áp dụng đối với 100 khách hàng đầu tiên ký HĐBĐ và thanh toán 10% giá trị căn hộ: khách hàng được tặng chuyến du lịch Châu Âu dành cho 2 người trị giá 120.000.000 vnđ.

* Quà tặng được quy đổi 90% giá trị và trừ vào tổng giá trị CH tại thời điểm ký HĐMB. KH phải chịu các khoản thuế, phí phát sinh (nếu có) theo quy định của Nhà nước.