☞ Thời gian áp dụng: từ ngày 24/09/2019 đến 24/10/2019

☞ Dành cho: Khách hàng (“KH”) mua căn hộ tại Dự án Hạ Long Bay View.

☞ Điều kiện áp dụng: Chính sách này chỉ áp dụng với các điều kiện sau:

  • Đặt cọc mua căn hộ 100tr VNĐ/căn
  • KH ký HĐMB và hoàn thành đủ nghĩa vụ tài chính Đợt 1 (đã bao gồm VAT), trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc

Tiến độ thanh toán

Chính sách bán hang Hạ Long Bay View 9

Chính sách bán hang Hạ Long Bay View 10

Chương trình ưu đãi tài chính

1/ Chường trình hỗ trợ lãi suất (HTLS)

Ngân hàng SHB và BIDV theo chỉ định của chủ đầu tư tại thời điểm bán hàng:

Chính sách bán hang Hạ Long Bay View 11

Áp dụng đối với khách hàng là Cá nhân đứng tên trong HĐMB. Khách hàng doanh nghiệp được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất với mức tối đa bằng lãi suất hỗ chợ cho KHCN. Phần lãi suất vượt mức hỗ trợ trên (nếu có), KHDN tự chi trả với ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn ngân hàng với thời hạn vay lên tới 20 năm, tỷ lệ vay vốn, thời gian vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của ngân hàng. Trong mọi trường hợp chủ đầu chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên và khách hàn đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của ngân hàng.

2/ Tiến độ thanh toán áp dụng với KH tham gia chương trình HTLS

Chính sách bán hang Hạ Long Bay View 12

3/ Chính sách ưu đãi dành cho KH không tham gia hỗ trợ lãi suất

Khách hàng không tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất được chiết khấu 4% vào giá bán căn hộ (không bao ghồm VAT và KPBT)

4/ Chính sách dành cho KH không nhận gói trong bị nội thất đồ rời

Khách hàng mua căn hộ, không lấy gói trang bị nội thất đồ rời được chiết khấu 5% vào giá bán căn hộ (không bao gồm VAT và KPBT)

5/ Chính sách ưu đãi dành cho KH thanh toán sớm

Khách hàng có nhu cầu thanh toán sớm 95% giá bán căn hộ bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng mức ưu đãi chiết khấu 2.5%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước tiến độ (không bao gồm VAT và KPBT). Khoản tiền này được giảm trừ vào giá bán căn hộ thời điểm ký hợp đồng.

Các mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chính sách ưu đãi nêu trên có thể áp dụng riêng lẻ hoặc được gộp đồng thời với khách hàng đủ điều kiện tại thời điểm ký hợp đồng.

Cho thuê căn hộ

KH có nhu cầu cho thuê căn hộ sẽ làm việc trực tiếp với đon vị khai thác kinh doanh cho thuê là Ramada By Wyndham Ha Long Bay View để ký hợp đồng thuê và quản lý điều hành kinh doanh căn hộ. Chương trình ưu đãi trả trước lợi nhuận thuê căn hộ sẽ được Ramada By Wyndham Ha Long Bay View áp dụng dành cho 70 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ từ ngày 24/09/2019/ Thông tin chi tiết, KH vui lòng liên hệ trực tiếp với Ramada By Wyndham Ha Long Bay View để ký hợp đồng và được nhận trả trước lợi nhuận với lãi suất tiền thuê cho năm đầu tiên tưng ứng 9.5%/giá trị căn hộ trên hợp đồng mua bán (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì). Đơn vị quản lý vận hành kinh doanh là đơn vị độc lập, không trực thuộc chủ đầu tư.