Thời gian áp dụng: Áp dụng từ tháng 12/11/2018 đến khi có chính sách bán hàng mới thay thế

Dành cho: Khách hàng (KH) mua Căn hộ (CH) tại Dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long

1. CHÍNH SÁCH CHO THUÊ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG BEST WESTERN PREMIER SAPPHIRE HA LONG

Lựa chọn 1A

  • Mức chia sẻ lợi nhuận: 85% lợi nhuận trước thuế (LNTT) nhưng không thấp hơn 10%/năm/giá bán (không bao gồm VAT và KPBT)
  • Thời gian: 05 năm
  • Điều kiện được hưởng: Khách hàng bắt đầu được hưởng khoản ứng trước Thu nhập tiền thuê kể từ ngày KH thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) + 100% KPBT
  • Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 6 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần

Lựa chọn 1B

  • KH không nhận ứng trước Thu nhập tiền thuê trong 3 năm đầu: cần trừ ngay một khoản ứng trước thu nhập tiền thuê tương ứng với 25% Giá bán CH (không gồm thuế GTGT & KPBT)
  • Mức chia sẻ từ năm thứ 04 và 05: 85% Lợi nhuận trước thuế (LNTT) nhưng không thấp hơn 10%/năm/giá bán (không gồm VAT và KPBT)
  • Điều kiện được hưởng: KH bắt đầu được hưởng Thu nhập tiền thuê từ năm thứ 04 kể từ ngày KH thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) + 100% KPBT
  • Kỳ thanh toán (từ năm thứ 04 đến hết năm thứ 05): Kỳ đầu tiên sau 6 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần

Quyền lợi khách hàng khi tham gia CTCT

  • Được sử dụng 15 đêm nghỉ miễn phí tiền thuê phòng khách sạn/ năm trong vòng 05 năm kể từ ngày KH thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) + 100% KPBT
  • Trong trường hợp không có Căn hộ trống tại thời điểm đăng ký, Chủ CH có thể được quy đổi quyền lợi này tuân theo quy định của Chủ đầu tư tại thời điểm ký Hợp dồng cho thuê và việc quy đổi được áp dụng trong hệ thống khách sạn/ resort được phát triển bởi Dojiland & đơn vị vận hành.

2. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN 

(*) Lưu ý: Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.

3. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Chủ đầu tư triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất cho KH tại các Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định với các nội dung cụ thể như sau:

A. Chính sách hỗ trợ

(*): Áp dụng đối với KH là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lê vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp CĐT chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do CĐT chỉ định.

B. NGÂN HÀNG GIẢI NGÂN THEO TIẾN ĐỘ THANH TOÁN NHƯ SAU

Khách hàng không tham gia Chương trình Hỗ trợ lãi suất, thanh toán đủ và đúng hạn được chiết khấu 4% vào Giá bán CH (không gồm thuế GTGT & KPBT).