☞ Thời gian áp dụng: từ ngày 30/03/2019 cho đến khi có chính sách khác thay thế

☞ Dành cho: Khách hàng (“KH”) mua căn hộ tại Dự án Hạ Long Bay View.

☞ Điều kiện áp dụng: Chính sách này chỉ áp dụng với các điều kiện sau:

  • Đặt cọc mua căn hộ 100tr VNĐ/căn
  • KH ký HĐMB và hoàn thành đủ nghĩa vụ tài chính Đợt 1 (đã bao gồm VAT), trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH

1/ Chương trình hỗ trợ lãi suất

Ngân hàng SHB và BIDV theo chỉ định của Chủ đầu tư tại thời điểm bán hàng:

  • Áp dụng đối với Khách hàng là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất với mức tối đa bằng Lãi suất hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất vượt mức hỗ trợ trên (nếu có), KHDN tự chi trả với Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 20 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên và Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của Ngân hàng.

2/ Tiến độ thanh toán áp dụng với KH tham gia Chương trình Hỗ trợ lãi suất

3/ Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng không tham gia Hỗ trợ lãi suất:

☞ Khách hàng không tham gia chương trình Hỗ trợ lãi suất được chiết khấu 4% vào giá bán căn hộ (không bao gồm VAT và KPBT).

4/ Chính sách dành cho khách hàng không nhận gói trang bị nội thất đồ rời

☞ Khách hàng mua căn hộ, không lấy gói trang bị nội thất đồ được chiết khấu 7% vào giá bán căn hộ (không bao gồm VAT và KPBT).

5/ Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm:

☞ Khách hàng thanh toán sớm đến 95% tổng giá bán căn hộ bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng mức ưu đãi chiết khấu 3%/năm trên giá trị thanh toán sớm, với số ngày thanh toán sớm so với tiến độ đóng tiền (không bao gồm VAT và KPBT). Khoản tiền này được giảm trừ vào giá bán căn hộ thời điểm ký hợp đồng.

– Các mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

– Các chính sách ưu đãi nêu trên có thể áp dụng riêng lẻ hoặc được gộp đồng thời trường hợp khách hàng không sử dụng nhiều chương trình ưu đãi cùng lúc.